2020-07-10 12:53:57

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za šk. god. 2020./2021.

Temeljem članka 16. stavka 6. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj: 116/18.) objavljujemo Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 2020./2021.


Osnovna škola Josipa Lovretića