preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Lovretića

 > Natječaj
 

Obavijest o rezultatima natjecaja-RN.pdf

Natjecaj - RN.doc

Obavijest o rezultatima natjecaja.pdf

Natjecaj hj.doc

Natjecaj - njemacki j.doc

Natjecaj - njemacki j..pdf

Obavijest kandidatima - PUN.pdf

Natječaj pomoćnici u nastavi.pdf

Natjecaj.pdf

Obavijest o rezultatu za radno mjesto pomocnika.pdf

Natjecaj za pomocnika u nastavi.pdf

Obavijest kandidatima - pomocnici.pdf

Natjecaj o pomocnicima u nastavi.pdf

 

Obavijest o rezultatima natjecaja.pdf

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./12.,94./13.,152./14.i 07./2017.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.UČITELJ/ICA MATEMATIKE, na određeno,nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno), zamjena – 1 izvršitelj/ica

2.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

3.UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

4.STRUČNI SURADNIK PEDAGOG, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96. i 56/01.).

Uz pisanu prijavu vlastoručno potpisanu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (diploma) -preslika

-domovnicu -preslika

-rodni list- preslika

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13., 132./14. i 7./17.)   ne stariju od 6 mjeseci

-dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZZMO)

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola  (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i traje od 07.02.2016. do 14.02.2017. god.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku  objavom na Web stranici škole.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

 

U Otoku, 06.02.2017. god.

 

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13. i 152./14) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.SPREMAČA/ICU, na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 3 izvršitelja/ice

2.SPREMAČ/ICA, na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno),zamjena – 1 izvršitelj/ica

   

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (diploma) -preslika

-domovnicu -preslika

-rodni list- preslika

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13. i 132./14.)   ne stariju od 6 mjeseci

-dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola  (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja i traje od 20.01. do 28.01.2016. god.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

U Otoku, 20.01.2016. god.

 

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za popunu radnih mjesta

 

1.      UČITELJA/ICE MATEMATIKE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 12 sati

2.      UČITELJA/ICE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati

3.      UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 30 sati

4.      UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme – zamjena

   

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis

-diplomu

-rodni list

-domovnicu

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.)   ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

 

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

 

U Otoku, 07.10.2014. god.

 

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, sukladno članku 128. točka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

           Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

          - životopis

          - diplomu

          - rodni list

          - domovnicu

         - potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

         srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.)   ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

U Otoku, 09.12.2013. god.

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

  1. UČITELJA/ICE MATEMATIKE, neodređeno, puno radno vrijeme,
  2. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE, neodređeno, puno radno vrijeme,
  3. UČITELJA/ICE POVIJESTI, određeno – do kraja nastavne godine, nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno,  
  4. UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA, određeno – do kraja nastavne godine, nepuno radno vrijeme – 2 sata tjedno,
  5. SPREMAČA/ICA, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

     

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

             - životopis (za sva radna mjesta)

          - diplomu, za radna mjesta pod 1., 2., 3.i 4.

          - rodni list (za sva radna mjesta)

          - domovnicu (sva radna mjesta)

          - potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

         srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.)   ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

          - svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (radno mjesto spremača/ice)

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

U Otoku, 05.11.2013. god.                                                                                              

                                                                                          Ravnateljica Marina Beuk

 

 

Na temelju članka 6.Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57./12. i 120./12.) i  Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,92./10.,105./10

90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

  1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica , pripravnik/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
  2. UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA -  1 izvršitelj/ica , pripravnik/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
  3. UČITELJA/ICE BIOLOGIJE I KEMIJE – 1 izvršitelj/ica , pripravnik/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

 

UVJETI: U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,92./10.,105./10.,90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), preslika radne knjižice, presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

 

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 12.travnja 2013. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

 Osnovna škola Josipa Lovretića, J.J.Strossmayera 142, 32 252 Otok, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

U Otoku 12.04.2013.g.

                                                                                          Ravnateljica

Marina Beuk

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

Natječaj 

za popunu radnih mjesta

 

 

  1. UČITELJA/ICE TEHNIČKE KULTURE I FIZIKE, neodređeno, puno radno vrijeme,
  2. STRUČNI SURADNIK/ICA – PEDAGOG/INJA, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

    3.   SPREMAČ/ICA, puno, neodređeno radno vrijeme

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis ( za sva radna mjesta)

-diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku, za radna mjesta pod 1. i 2.)

-domovnicu (sva radna mjesta)

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN 87./08. 92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.)  ) ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

-svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (radno mjesto spremačice)

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

U Otoku 27.09.2012.g.

 

                                                                                      Ravnateljica

Marina Beuk


 

Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Oglasna ploča
 

Učenička zadruga "KUĆAR" Otok

KUĆAR:
„U ambarima je sva litina, a u kućarima je sve blago, sva vridnost, sva lipota. Kućari su obično iza kuće, ili spram kuće, ako je avlija široka. Koliko je oženjeni u kući, toliko treba kućara. Svaki par ima svoj kućar. U kućaru divojka divuje, ondi se oprema, ondi ruvo slaže, ondi je mati svituje, onamo joj se i momak potkrade. Kućar je ništa što svaka kuća treba imati. Liti noćivaju samo stari u sobi, mlađe je sve po kućarima, a mladi parovi, pa makar se i po zimi vinčali,nikada ne noćivaju u družinskoj sobi. Kućari su seoski potajni zakloni. Kućari su dugačka zgrada, dulja od kuće , samo što nije ta zgrada tako široka. Obično je prid kućarima drveni ( ili zidani) trim, a na trimi pripričena dugačka motka, di iznašaju svoje stvari, da se vitre i sunčaju, da jim vlaga ne naškodi, da ji moljac ne izjede. ….“ (Josip Lovretić)

https://www.facebook.com/groups/705587662974289/

 

Raspored početka i završetka nastavnih sati

 

ULAZAK UČENIKA: 07:50

NASTAVA:

1. SAT:08:00 – 08:45

2. SAT:  08:50 – 09:35

VELIKI ODMOR: 15 min

3. SAT:  09:50 – 10:35

4. SAT:  10:40 – 11:25

5. SAT:  11:30 – 12:15

6. SAT:  12:20 – 13:05

IZBORNA NASTAVA, DOP., DOD. NASTAVA, IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

7. SAT:  13.10 – 13.55

8. SAT:  14.00 -  14.45

9. SAT:  14.50 – 15.35

10. SAT: 15.40 – 16.25

11.SAT: 16.30 - 17.15

12.SAT: 17:20 - 18.05

RASPORED INFORMACIJA

 
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola Josipa Lovretića / J.J.Strossmayera 142, HR-32252 Otok / os-jlovretica-otok.skole.hr / ured@os-jlovretica-otok.skole.hr
preskoči na navigaciju